Od první analýzy současnosti k návrhu strategie. Následoval harmonogram a první projekty.

Podívejte se, jak pomáhám firmě KALINA industries s.r.o.

1/ Analýza marketingového potenciálu

Brandworkshop je investicí jednoho pracovního dne do následujících měsíců a let.

Na workshopu se spolu s klientem věnuji analýze současného stavu, pojmenování silních stránek a starostí. Na tomto základě připravím strategii a harmonogram.

Analýza v referencích

2/ Redesign

Následoval refresh vizuálního stylu. Nová grafická prezentace firmy není postavena na „líbí-nelíbí“, ale odpovídá marketingovým cílům, zákazníkům a zamýšlenému cílovému stavu.

Redesign v referencích

3/ Reálné a kvalitní fotografie

Abychom v upřímné komunikaci prezentovali reálné zakázky, nafotili jsme hotové díly a jejich použití při renovaci veteránů.

Samotné focení proběhlo u odběratele, v dílně i v ateliéru.

Fotografie v referencích

4/ Brožury pro tisk i online

Po focení jsem připravil brožury pro každou výrobní technologii a také jeden katalog s představením firmy.
Zde se hmatatelně aplikovala strategie a nový vizuální styl.

Premiéru si odbyly na strojírenském veletrhu 2019 v Brně.

Brožury v referencích

5/ Pravidelná komunikace časopisem

Následně se vše spojilo do pravidelné komunikace s vybranými cílovými skupinami ve formě tištěného časopisu.

Aktuálně jsem tedy vydávám už 4. firemní časopis.

Firemní časopis v referencích