Dary kraje

Dary kraje

V roce 2016 jsem začal spolupracovat s Dušanem a Petrem Lečbychovými, bratry stojícími za prodejnou poctivých potravin Dary kraje. Během tří let jsme toho stihli hodně, podívejte se.

 

Na počátku všeho byla…

…jako vždy – analýza marketingového potenciálu. To je základní kámen pro pojmenování cílů,přípravu poctivé strategie a harmonogramu.

 

Vzápětí po analýze se rozjela komunikace stěhování krámku do nových – větších – prostor o cca 400 metrů dál. Paralelně tak probíhala příprava tiskovin (letáků k nákupům a plakátů, komunikace na facebooku) i konzultace podoby nové prodejny.

Samotná prodejna se postupnými kroky vylepšovala až do poloviny roku 2018, kdy bylo jasné, že nastane další stěhování – a opět do většího prostoru v Obchodním domě 13 v areálu bývalého Svitu ve Zlíně.

 

Správa
facebooku

Počet fanoušků krámku s poctivými potravinami průběžně rostl, až se v březnu 2019 zastavil na čísle 4760 lidí.

Facebook byl nástrojem pro představování novinek, budování důvěryhodnosti dodavatelů, zvaní na ochutnávky a především pro komunikaci dobré nálady, což se zpětně odráželo na budování věrnosti zákazníků.

Tisíce fanoušků poctivých potravin

 

Budování důvěryhodnosti dodavatelů

Specifikem prodeje poctivých lokálních potravin je vysoká kvalita za odpovídající cenu, ale bohužel se špatnou propagací samotných výrobců – ceně neodpovídající obalový design, špatné (nebo zcela chybějící) produktové fotografie či jakákoli jiná podpora. Samozřejmě to neplatilo vždy a pro celý sortiment, výjimky potvrzující pravidlo se našly.

Proto jsme výrobcům nabídli možnost osobní prezentace v krámku. Alkohol kvůli vysokému procentu nakupujících-řidičů nabízen nikdy nebyl 🙂

 

Oslava 5. výročí

 

Když máte co říct – a zajímavého! – tak vydávejte noviny

Tímto jednoduchým pravidlem jsme se řídili hned dvakrát – poprvé při spojení se značkou Fresh nákup (léto 2018) a podruhé před Vánocemi ve stejném roce.

Obsahem byly rozhovory, tipy na potraviny, termíny objednávek, pozvánka do restaurace, kterou krámek zásobuje… jednoduše spousta obsahu, který nešel jednoduše říct na plakátcích v prodejně nebo všem zákazníkům na webu.

 

Když se Dary kraje spojily s Fresh nákupem

Od přelomu let 2017 a 2018 se chystalo spojení Darů kraje s Fresh nákupem. Oboustranně výhodná změna přinesla krámku hotové řešení eshopu s poctivými potravinami.

Při přípravě spuštění na jaro 2018 však přibývalo věcí, které musel Dušan Lečbych s touto novou službou řešit. Nový způsob logistiky a řešení objednávek si vyžádal více než půlroční odklad.

Mezitím se řešilo vše potřebné ke komunikaci.

Postupně se připravilo nové firemní oblečení pro řidiče, design a polep aut, upravená grafika spojených log, noviny, obalové materiály a především se adaptoval (v rámci omezeného rozpočtu) původní web Fresh nákupu na design Darů kraje.

Budget byl omezen, protože větší změny se plánují až na nový web.

 

Konzultace nového krámku na OD 13

Připravované stěhování do nových prostor je obrovskou příležitostí pro komplexní uchopení nové prodejny – od regálů, orientačního systému či způsobu komunikace na prodejní ploše.

Vše je nutné průběžně konzultovat se všemi zúčastněnými stranami – klientem, architektem, grafikem a marketingem.

 

Redesign

Stěhování se stalo podnětem také pro nezbytný refresh vizuálního stylu krámku.

Pro grafika jsem připravil kompletní brief s popsanými cíly, požadavky na zjednodušení typografie i zpětnou vazbou na stávající i nové aplikace.

Změny se dotkly jak samotného loga, tak použitého písma, barev i vizuálního stylu jako celku.

 

 

Tým
Strategie, produkce, projektové vedení: Vít Mach
Design: Miroslav Indra
Architektonický návrh prodejny na OD 13: Ing. arch. David Hliněný
Fotografie: Petra Hajdůchová, Libor Erlebach (Ermedia)

 

Máte zájem o dodávku podobné energie i do Vaší firmy?

Stačí se ozvat – na telefon 731 645 220 nebo na email ja@vitmach.cz.

Budu se těšit na setkání!