Reklamní polepy firemních aut Centroprojekt

Motivace studentů aneb možnosti budoucího uplatnění

Velmi neobvyklou zkušeností byla dílčí spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na motivaci studentů. Cílem projektu bylo natočit s mnoha firmami na Zlínsku krátká videa, která představí možnosti uplatnění studentů v praxi. Oslovená firma skrze vybraného pracovníka představit své podnikání, možnosti uplatnění pro studenty a jaké schopnosti, dovednosti a znalosti jsou klíčové. V sektoru[…]