Představení redesignu celé firmě

Při navrhování nového vizuálního stylu firmy Zlinprojekt jsme se domluvili na prezentaci všem zaměstnancům.

Cílem bylo být od počátku „na stejné vlně“, aby všichni kolegové od počátku vnímali, proč se tato změna udála, co to pro ně znamená a jak s těmito změnami budou konkrétně pracovat.

Proto očekáváme, že nebude docházet k různým necitelným zásahům a vizuální identita klienta si zachová svou kvalitu i při používání log pro běžný provoz firmy.

 

Zákazník:
ZLINPROJEKT a.s.

Trvání projektu:
2017

 

/ Free Portfolio Plugin for WordPress by Silicon Themes.