Design interiéru

Podnětem pro řešení části interiéru v rozlehlé budově Centroprojektu bylo stěhování divize blíže k ostatním divizím. Součástí adaptace původních prostor bylo i nové designové řešení vstupní části.

Vzhledem k oborovému záběru stěhované divize na bazény na základě briefu připravil grafik řešení respektující nový vizuální styl i bazénovou atmosféru.

V podobném duchu byl později navržen design i pro pracovní skupinu Invent, která řeší nasazení technologických zařízení německého výrobce na vodohospodářských stavbách. Tato aplikace však nebyla realizována.

 

Součásti projektu:
zadání pro grafika, konzultace, následná produkce

Zákazník:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Místo:
Zlín

Trvání projektu:
2017

/ Free Portfolio Plugin for WordPress by Silicon Themes.